Què oferim?

Des de Fundació Claret oferim espais de formació, orientació i reflexió que pretenen:

  1. Orientar i facilitar recursos en l’educació dels valors i les relacions personals i familiars, compartint a la vegada experiències i opinions.
  2. Crear opinió sobre temes que afecten directament l’orientació i la realització de la nostra vida i la dels nostres fills, fomentant i divulgant-ne la recerca.
  3. Promoure la dimensió espiritual i ètica de la persona com a base per donar sentit al “és” i al “fa”.
  4. Difondre experiències de persones i col·lectius que poden ser un referent.
  5. Ajudar a viure i transmetre un cristianisme com a experiència de vida que té aportacions importants a fer per a la persona i per a la societat.

Comments are closed.

El nostre canal YouTube